Management of common property
 
חברת מודרון מנהלת בנייני יוקרה בירושלים.

החברה משמשת עמוד תווך בניהול כל הקשור לרכוש המשותף בבניינים השונים בתחומים הרבים הכרוכים בזאת כגון: שמירה, ניקיון, אחזקה מונעת, תחזוקת מערכות, תיקונים, ניהול אדמיניסטרטיבי, תכנון שיפוצים ופרוייקטים, ניהול כספים והנהלת חשבונות, בניה וניהול תקציבי מפורט וממוחשב, רכש, גביית כספים, ועוד.
Skip to content